Klachten

De golven staan voor alledaagse problematiek.
Het water staat voor klinische psychologische beelden.
De bodem staat voor de persoonlijkheid

De klachten in de praktijk van de psycholoog kunnen verdeeld worden in drie soorten klachten:

 1. alledaagse klachten
 2. klachten op klinisch psychologisch niveau, en
 3. persoonlijkheidsklachten

Ad. 1

De eerste soort spreekt voor zich. Iedereen heeft problemen van alledag. Voorbeelden: pijnklachten, vage buikpijnklachten, hoofdpijn, spanningsklachten, concentratieproblemen, rouwverwerking, sombere buien, hyperventilatie etc.

Ad. 2

Een klinische klacht is een laagje dieper dan de klachten van alledag.
Als een sombere bui langer aanhoudt dan zes weken tot drie maanden en je kunt er niet meer uitkomen, dan spreken we van een klinische depressie. Klinische beelden die specialisaties zijn in de praktijk zijn bijvoorbeeld:

 1. depressie
 2. angststoornissen
 3. dwangstoornissen
 4. psychotische episode
 5. eetstoornissen
 6. slaapklachten
 7. traumaverwerking
 8. overspannenheid
 9. relatieproblemen
 10. gezinsproblemen
 11. opvoedingsproblemen
 12. whiplash en RSI
 13. burnout
 14. werkgerelateerde problematiek

Ad 3.

Op een nog dieper niveau vinden de we persoonlijkheidsproblemen. Deze hebben te maken met persoonlijkheidskenmerken, karaktertrekken die storend kunnen worden of zijn in het (sociale) leven. Dit soort problemen worden behandeld in deze praktijk.

Op dit niveau kunnen de probleem ook ernstiger worden, zodat gesproken kan worden van een persoonlijkheidsstoornis. Deze problemen worden meestal behandeld in klinieken
Hierover is te lezen in het handboek DSM IV, Diagnostic and Statistic Manual.