Registerpsycholoog Zimmermann

Psychologie is een heerlijk vak.
Is eigenlijk niet meer dan gekwantificeerde mensenkennis.
Anders gezegd: wat iedereen misschien intuïtief weet of een beetje weet, wordt in de psychologie onderzocht om meer zekerheid te krijgen over menselijke motivatie en gedrag.
De bedoeling is om theoretische  kernuitspraken te kunnen doen hierover die ‘waar’ zijn.
Een fijn tijdschrift met goede informatie hierover is het Tijdschrift voor Psychologie.
Overal verkrijgbaar.

Psychologische hulpverlening ligt uiteraard in het verlengde van studies over menselijk gedrag.
Hoe meer we ‘zeker’ weten over menselijk gedrag en motivatie, hoe beter we kunnen zoeken naar methoden om hulp te verlenen indien er sprake is van ontsporing.
Ontsporing  betekent eigenlijk zoiets als ‘ik ben niet meer de baas over hoe ik me voel’.
Soms is dat zo erg dat er zelfs medicatie nodig is, soms is dit heel goed te verhelpen met adequate psychologische interventies.

De eerstelijnspsychologie -  vervolgopleiding na de universiteit  -  houdt zich bezig met zulke uit de hand gelopen problemen op psychisch niveau.  Het gaat om bekende klinische beelden zoals depressie, angst, dwang, latente psychose, slaapproblemen, eetproblemen, trauma, overspannenheid, RSI en whiplash, ADHD/ADD.
Ook kortdurende hulpverlening aan echtparen of gezinnen. Hiervoor zijn tegenwoordig kortdurende interventies ontwikkeld die ‘protocollen’ worden genoemd. Indien goed gehanteerd, geeft dit een versnelling aan de behandeling, werkt dus effectiever.

Tweedelijns problemen zijn de zwaardere problemen. Hiervoor is meer gespecialiseerde hulp nodig vaak van meerdere disciplines: psychiater, arts, psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.  Deze hulp vindt plaats bij instituten als het RIAGG of Psy-Q.  Meestal nemen deze problemen meer behandelingstijd in beslag dan genoemde 5 – 10 behandelingen die de eerstelijnszorg kan bieden.
Kortom, de behandeling aan onze praktijk is vooral gericht op kortdurende hulp voor mensen die voldoende basis hebben om door te kunnen en sterk gemotiveerd zijn om beter te worden.

Daarom is het vak zo leuk, mensen helpen die beter willen worden. Vaak lukt dat heel goed.
Fijn om  afscheid te nemen van elkaar als de behandeling geslaagd is.

Drs. N.J. Zimmermann  -  GZ-eerstelijnspsycholoog