Vergoedingen en zorgverzekeraars

CONSENSUSFORMULIER met uitleg regels praktijk Zimmermann – 2020.

De onderstaande punten zijn met u besproken.
Ik ben een contractvrije pyscholoog en behoor tot de Basis/GGZ.

Dat betekent:

    1. dat ik het belang van de cliënt stel boven die van de zorgverzekeraar.
    2. dat ik de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten garandeer.
  1. dat u gebruik kunt maken van de restitutiebasisverzekering.  Zorgverzekeraars moeten  wettelijk zeker 75-80 % vergoeden. Uitspraak rechtbank Breda en Den Bosch 3 oktober 2013. Meestal wordt dit vaak 50-60%.

  2. dat als u kiest voor OZP, Overig -Zorg- Product, u ongeveer 55 – 60 % vergoed krijgt van een consult. De hoogte van dit bedrag bepaalt de zorgverzekeraar.

  3. tot slot: dat u om vergoeding te krijgen altijd een verwijzing moet hebben van de huisarts.

  4. dat u  in deze eerstelijnssetting meestal maar 1 keer voor een traject mag kiezen.

De NZA- Nederlandse Zorgautoriteit heeft de volgende tariefbeschikking voor 2020 voorgeschreven aan zorgverleners voor de basiszorg, t.w.:


_________________________________Prestatie NZa____________________________________


Kort 4  x  sessie + administratie €   504,71  / betaling aan praktijk   4 x € 126,-
Middel 7  x  sessie + administratie €   856,34   / betaling aan praktijk   7 x € 122,-
Intensief 12 x sessie + administratie € 1373,34   / betaling aan praktijk 12 x € 114,-

 

NOOT: Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van een cliënt eindigt. De aantallen 4, 7 en 12 zijn dus richtlijn maar niet een vast gegeven.

_________________________________Niet basiszorg____________________________________

OVP
1 x sessie NIET-BASISPAKKET CONSULT directe betaling   €   109,76 inclusief E-HEALTH.

 


NO-SHOW
Bij no-show wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht. Dit bedrag  dient door de cliënt zelf betaald te worden, mag niet onderdeel zijn van de prestatiecode.

COACHING/MEDIATION valt niet onder vergoeding van zorgverzekeraars.  Kosten per x € 145,-  per sessie van 45 minuten. Meestal worden hier sessies van 90 minuten gepland.

In overleg met u wordt bepaald welk traject/prestatie gevolgd zal worden.

U betaalt aan deze praktijk per keer. Na betaling van het afrondende bedrag ontvangt u de verzamelnota voor uw zorgverzekeraar. Alleen deze nota kan worden ingediend.

BETALING BASISZORG - PIN òf CONTANT
BETALING OVP - PIN òf CONTANT

————————————————————————————————————————————————————————————————–TER INFO

NIEUWSVERGOEDINGEN ZORG / VOLKSKRANT 10 NOVEMBER 2018
Kabinet wil vergoeding omlaag voor zorg buiten verzekeraar om

Het kabinet zet zorgaanbieders en verzekeraars onder druk om meer contracten af te sluiten. Zorg verlenen zonder prijsafspraken moet minder lonen voor beide partijen. Nu krijgen artsen, verpleegkundigen en instellingen die niet gecontracteerd zijn nog minimaal driekwart van de gemiddelde rekening vergoed.

Volgens de Zorgverzekeringswet mag de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg geen ‘hinderpaal’ vormen voor burgers om te kiezen voor de zorgverlener van hun voorkeur. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat de vergoeding moet komen op minimaal 75 procent van het gemiddelde tarief voor een vergelijkbare behandeling. De zorgverlener kan het verschil voor lief nemen of de burger past het verschil uit eigen zak bij.

De Jonge kondigt al waarborgen aan. Zo zal ‘het kabinet borgen dat de hoogte van de vergoeding niet zo laag wordt vastgesteld dat deze een hinderpaal is voor verzekerden om gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg’. ‘De vergoeding is niet altijd 75 procent’, zegt De Jonge in een toelichting, ‘Het staat niet vast welk percentage minimaal vergoed moet worden. Dat zal verschillen per zorgsector.’ Verzekerden die al in behandeling zijn bij een zorgaanbieder wiens contract niet verlengd wordt, mogen hun zorgtraject bij deze zorgaanbieder afmaken tegen de oorspronkelijke vergoeding.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

NOGMAALS:
N.J. Zimmermann heeft geen zorgverleningsovereenkomst met zorgverzekeraars afgesloten.
Zonder een dergelijk contract, kan de vergoeding voor de psychologische zorg lager uitvallen.
Het is van belang dat u bij aanvang van de behandeling op de hoogte bent van contracterings-afspraken en vergoedingen.
Hiervoor kunt u het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen.
Naast contracterings-afspraken zijn er namelijk ook polisvoorwaarden die per persoon verschillend kunnen uitpakken.
Laat de informatie die uw zorgverzekeraar hierover geeft altijd schriftelijk worden bevestigd.