Medizimm – Positief voor Lichaam en Geest

Medizimm werkt met additieven of ondersteunende natuurlijke producten die het mentale helingsproces kunnen ondersteunen. Naast een behandeling in mijn praktijk, maak ik gebruik van ondersteunende middelen, die positief werken op lichaam en geest. De additieven zijn hulpstoffen op natuurlijke basis. Het gaat om hulpstoffen op natuurlijke basis, die een gezonde gemoedstoestand bevorderen. Medizimm gaat in de toekomst de naam wijzigen in Addizimm.

Medizimm is gespecialiseerd in middelen die ‘positief zijn voor lichaam en geest’ en bestaat inmiddels langer dan 26 jaar. Meer dan 600 therapeuten in binnen- en buitenland maken gebruik van een testset van deze middelen om uit te testen welk middel voorgeschreven dient te worden. Deze therapeuten zijn goed geschoold en hebben een relevante opleiding. Medizimm kan helpen indien u op zoek bent naar een therapeut bij u in de buurt die peeronderzoek doet met Medizimm-middelen.

Vanuit mijn professionele praktijk als psycholoog/orthopedagoog/natuurgeneeskundige, onderzoek ik al 30 jaar de exacte werking van deze ondersteunende producten. Hierover wil ik graag informatie verstrekken vanuit mijn eigen praktijk. Daartoe bied ik het volgende aan:

- Deskundigheidsbevordering voor collega’s. Graag deel ik mijn kennis en ervaring met u, vanzelfsprekend hoort daar collegiale consultering en de discussie met betrekking tot de werking van de ondersteunende middelen bij.

- Presentaties: u kunt mij uitnodigen voor uw seminar of congres, waar ik graag mijn ervaringen met belangstellenden deel. En collega’s? Ik nodig jullie graag uit voor deze leuke, zinvolle presentaties.

- In de ontwikkelingsfase: Cursussen met betrekking tot geestelijke hulpverlening.
Deze cursussen op HBO-niveau vereisen voor deelnemers een door het PLATO (Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie) erkend opleidingsniveau met Medische Basiskennis en/of Medisch-Psychosociale Basiskennis (MPBK) zoals beschreven bij het SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen). In de cursus ‘Medische Basiskennis’ gaat hoofdstuk 10 over Psychologie en hoofdstuk 11 over Psychopathologie. In de cursus MPBK gaan 8 lessen over geestelijke gezondheid en de vernieuwde DSM-V.

Cursisten die een relevante academisch opleiding hebben gevolgd, kunnen uiteraard altijd inschrijven.

Disclaimer:
Deze natuurlijke middelen mogen bij de wet geen medicijnen genoemd worden. De wetgeving is gebaseerd op door de EFSA (European Food Safety Authority) in 2012 geformuleerde regels die, in praktische zin, door de tijd heen successievelijk worden ingevoerd door de Nederlandse overheid.

KOAGKAG-gids (Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)) dat er ca. 220 goedgekeurde gezondheidsclaims zijn waarvan er ca. 34 betrekking hebben op geestelijke gezondheidszorg. De middelen die ik in mijn praktijk gebruik, vallen onder de gezondheidsclaim: ‘voor een goede gemoedstoestand’.

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op natuurlijke middelen.
Dit geldt ook voor de Medizimm-middelen en betekent dat het dossier van de middelen en de middelen zelf regelmatig onderzocht worden door inspecteurs van deze dienst.

Drs. N.J. Zimmermann – eigenaar Medizimm.