Vergoedingen en zorgverzekeraars

CONSENSUSFORMULIER met uitleg regels praktijk Zimmermann – 2018.

De onderstaande punten zijn met u besproken.
Ik ben een contractvrije pyscholoog en behoor tot de Basis/GGZ.

Dat betekent:

    1. dat ik het belang van de cliënt stel boven die van de zorgverzekeraar.
    2. dat ik de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten garandeer.
  1. dat u gebruik kunt maken van de restitutiebasisverzekering.  Zorgverzekeraars moeten  wettelijk zeker 75-80 % vergoeden. Uitspraak rechtbank Breda en Den Bosch 3 oktober 2013. Meestal wordt dit vaak 50-60%.

  2. dat als u kiest voor OZP, Overig -Zorg- Product, u ongeveer 55 – 60 % vergoed krijgt van een consult. De hoogte van dit bedrag bepaalt de zorgverzekeraar.

  3. tot slot: dat u om vergoeding te krijgen altijd een verwijzing moet hebben van de huisarts.

  4. dat u  in deze eerstelijnssetting meestal maar 1 keer voor een traject mag kiezen.

De NZA- Nederlandse Zorgautoriteit heeft de volgende tariefbeschikking voor 2018 voorgeschreven aan zorgverleners voor de basiszorg, t.w.:


_________________________________Prestatie NZa____________________________________


Kort 4  x  sessie + administratie  € 487,26    / betaling aan praktijk   4 x € 121,-.
Middel 7  x  sessie + administratie € 830,23   / betaling aan praktijk  7 x € 118,-.
Intensief 12 x sessie + administratie € 1301,88 / betaling aan praktijk 12 x € 108,-.

 

NOOT: Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van een cliënt eindigt. De aantallen 4, 7 en 12 zijn dus richtlijn maar niet een vast gegeven.

_________________________________Niet basiszorg____________________________________

OVP 1 x sessie directe betaling   €   101,03 inclusief E-HEALTH.

 


NO-SHOW
Bij no-show wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht. Dit bedrag  dient door de cliënt zelf betaald te worden, mag niet onderdeel zijn van de prestatiecode.

COACHING/MEDIATION valt niet onder vergoeding van zorgverzekeraars.  Kosten per x € 145,-  per sessie van 45 minuten. Meestal worden hier sessies van 90 minuten gepland.

In overleg met u wordt bepaald welk traject/prestatie gevolgd zal worden.

U betaalt aan deze praktijk per keer. Na betaling van het afrondende bedrag ontvangt u de verzamelnota voor uw zorgverzekeraar. Alleen deze nota kan worden ingediend.

BETALING BASISZORG - PIN òf CONTANT
BETALING OVP - PIN òf CONTANT