Medizimm – Positief voor Lichaam en Geest

De naam Medizimm is een samentrekking van de eerste vier letters van het woord ‘medicijnen’ en de naam ‘zimmermann’, ondergetekende.

Het woord medicijnen is niet terecht. Medizimm werkt met ’natuurlijke middelen voor een goede gemoedstoestand’, ‘positief voor lichaam en geest’. Deze natuurlijke middelen mogen bij de wet geen medicijnen genoemd worden. De wetgeving is gebaseerd op door de EFSA (European Food Safety Authority) in 2012 geformuleerde regels die, in praktische zin, door de tijd heen successievelijk worden ingevoerd door de Nederlandse overheid.

Reden dat op de website geen vermeldingen over de middelen mogen worden gedaan die onder de medische wet vallen. Dit wordt een ‘medische claim’ genoemd. Ik heb kunnen traceren in de KOAGKAG-gids (Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)) dat er ca. 220 goedgekeurde gezondheidsclaims zijn waarvan er ca. 34 betrekking hebben op geestelijke gezondheidszorg. Deze claims zijn in algemene bewoordingen gesteld en zeggen niet iets relevants over een feitelijke gemoedstoestand.

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op natuurlijke middelen.
Dit geldt ook voor de Medizimm-middelen en betekent dat het dossier van de middelen en de middelen zelf regelmatig onderzocht worden door inspecteurs van deze dienst. De omschrijving van deze warenwet-middelen mogen voor de consument dus slechts de gewenste toestand benoemen.
Vandaar de formulering ‘voor een goede gemoedstoestand’, één van de ongeveer 34 goedgekeurde items. Deze regels gelden inmiddels ook voor professionals!

Meer uitgebreide informatie over de werking van de Medizimm-middelen moet ook jij als professional voortaan halen uit brochures of artikelen waarin niet de producten bij naam genoemd worden of op websites waar geen producten genoemd of verkocht worden. De afgelopen jaren, vanaf 2012 (EFSA), heeft ieder bedrijf met natuurmiddelen zijn weg moeten vinden met deze nieuwe wetgeving. Ieder jaar worden de regels sterker aangetrokken. Dit jaar, 2017, is schijnbaar het jaar dat het verstrekken van informatie aan professionals meer centraal staat.

Reden dat ik voordurend op zoek ben naar hoe ik als psycholoog nog kan en mag publiceren over de kennis die ik in 30 jaar heb opgebouwd en wil delen met collega’s zonder reclame te maken voor de Medizimm-middelen. Daar zijn in mijn geval geen omschreven regels voor. Ik ben psycholoog/orthopedagoog/natuurgeneeskundige en publiceer in die hoedanigheid èn ben producent van genoemde Medizimm-middelen. Een gevaarlijke dubbelrol.

In de toekomst kun je deelnemen aan cursussen die door mij gegeven worden over geestelijke hulpverlening, Daarin mag, in het algemeen, over de rol van natuurlijke middelen bij geestelijke problemen gedoceerd worden.
Deze cursussen op HBO-niveau vereisen voor deelnemers een door het PLATO (Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie) erkend opleidingsniveau met Medische Basiskennis en/of Medisch-Psychosociale Basiskennis (MPBK) zoals beschreven bij het SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen). In de cursus ‘Medische Basiskennis’ gaat hoofdstuk 10 over Psychologie en hoofdstuk 11 over Psychopathologie. In de cursus MPBK gaan 8 lessen over geestelijke gezondheid en de vernieuwde DSM-V. Cursisten die een relevante academisch opleiding hebben gevolgd, kunnen uiteraard altijd inschrijven.

Medizimm is gespecialiseerd in middelen die ‘positief zijn voor lichaam en geest’ en bestaat inmiddels langer dan 26 jaar. Meer dan 600 therapeuten in binnen- en buitenland maken gebruik van een testset van deze middelen om uit te testen welk middel voorgeschreven dient te worden. Deze therapeuten zijn goed geschoold en hebben een relevante opleiding . Zie boven omschreven. Medizimm kan helpen indien u op zoek bent naar een therapeut bij u in de buurt die onderzoek doet/behandelt met Medizimm-middelen. En collega’s? Ik nodig jullie uit. Zijn heel leuke, zinvolle dagen.

Drs. N.J. Zimmermann – ontwikkelaar en producent van de middelen.